Tiel Tip Top is een goede doelen organisatie en bestaat voor 100% uit vrijwilligers.

Doe mee en meld je aan!

Tiel Tip Top vindt dat een schone leefomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen en zet zich in voor een snelle, eenvoudige realisatie van een schoner Tiel.

Wij werven fondsen om op eigenzinnige wijze bekendheid te geven aan deze boodschap en ontwikkelen ludieke methoden zodat inwoners uit de gemeente Tiel en haar bezoekers hier gehoor aan gaan geven.

Schone Avond4Daagse met Oosthonk Sportief

Stichting Oosthonk Sportief en Stichting Tiel Tip Top hebben de handen in één geslagen om te zorgen dat de jaarlijkse Avond4daagse in Tiel een extra groot, maar ook schoon feest werd! “We maken onderweg geen rommel en ruimen alles op wat we tegenkomen” vertelt Erik Hout van Het Oosthonk.

“Het is de eerste keer dat onze twee stichtingen samenwerken aan de Schone Avond4daagse in Tiel” vertelt Bart van den Berg-van der Stam. In het kader van het project “Opschonen Belonen” verzorgde TielTipTop de afvalvoorzieningen op de route en maakte er ondanks het slechte weer een erg geslaagd feest van!

Tiel Tip Top met Niacet BV

Achter de schermen vonden Niacet BV en Stichting Tiel Tip Top elkaar al langer leuk en voor ten minste de komende vijf jaren mag iedereen het weten! Niacet BV is namelijk als eerste Tielse onderneming lid geworden van onze “Club van 1000”. Dat betekent dat zij onze vrijwilligersorganisatie jaarlijks met een bijdrage van maar liefst €1000 zullen ondersteunen.

Maar we zouden de mensen achter Niacet BV te kort doen als wij niet zouden benoemen welke fantastische bijdragen zij op andere vlakken nog meer aan ons hebben geleverd. Zo hebben zij voor onze nieuwe opschoonbakfiets opruimmaterialen zoals afvalgrijpers en vuilniszakringen aangekocht, werkkleding laten maken voor de leden van onze vrijwilligerswerkgroep en pakken zij door waar wij allang niets meer aan ze durfden te vragen.

Tijdens de Landelijke Opschoondag van 24 maart 2018 hebben zij tot slot met 20 medewerkers de omgeving rondom de vestigingslokatie van Niacet BV opgeschoond. Door middel van de volgende video tonen wij vol trots een impressie van deze mooie samenwerking waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn!

Tiel Tip Top met Scouting Phoenix Tiel

Met ca. 80 vrijwilligers, waarvan ten minste 60 jeugdleden, ging Scouting Phoenix Tiel op 24 maart 2018 samen met Stichting Tiel Tip Top de wijk in om samen de straten, pleinen en plantsoenen zwerfafvalvrij te maken. In drie groepen werkten zij tijdens de Landelijke Opschoondag 2018 aan een schoner Tiel.  Dankzij sponsoring van Albert Heijn Tiel (Molenstraatje 2) konden wij een traktatie aan alle deelnemers van onze actiedag aanbieden en met trots brengen wij in onderstaande video de toppers van de middagploeg in beeld.

Officiële opening van Tiel Tip Top

Op 23 maart 2018 werd tijdens een feestelijk samenzijn in Café De Beurs samen met vrijwilligers, bestuursleden, partners en sponsors gevierd dat Stichting Tiel Tip Top officieel van start is gegaan. Stichting Tiel Tip Top is op 5 december 2017 bij Notarispraktijk Mr. Roland Kok opgericht en op 22 februari heeft de Belastingdienst onze stichting aangemerkt als Goede Doelenorganisatie (ANBI). Reden genoeg voor een feestje en daarnaast hadden we ook iets nieuws te presenteren…

Bert Leenders en Jan Bouwhuis maakten over Tiel Tip Top een bijzonder mooi artikel op de website van De Tielenaar.

Stichting Tiel Tip Top officieel open

TIEL Op vrijdag 23 maart, gaat Stichting Tiel Tip Top officieel open. Een dag voordat de 16e editie plaatsvindt van de Landelijke Opschoondag, waar meer dan 100.000 Nederlanders vrijwillig de strijd aan gaan tegen zwerfafval. ,,Op de Tielse banken zit kwaliteit, maar die kwaliteit wordt op dit moment nog onvoldoende aangesproken.”

Artikel door Aafje van IJzendoorn (StadTiel)

Bart van den Berg – van der Stam (33) is maatschappelijk betrokken bij de stad Tiel en voert als vrijwilliger sinds enkele jaren actief campagne voor een schoner en socialer Tiel. Januari 2016 startte hij met een wijkorganisatie genaamd Stichting Bloemenbuurt Tiel. Op dit moment hebben ze een aantal lopende projecten: Buurtpreventie, Burgerhulpverlening en Bloemenbuurt Schoon. Later dit jaar zullen zij het beheer van de speelplaats in het Leliepark hieraan toevoegen. Het schoonproject in de wijk was een zodanig succes dat hij besloot dit over de gehele gemeente uit te rollen: Tiel Tip Top.

Stichting Tiel Tip Top is een Goede Doelen Stichting die zich honderd procent inzet voor een schoner en socialer Tiel. Door campagne te voeren en vrijwilligers met elkaar te verbinden wil de stichting het voor elkaar krijgen dat Tielenaren vaker en meer verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving. ,,Door middel van fondsenwerving willen we onze sociale werkgroep voorzien van een gedegen werkbudget om in onze gemeente een daadwerkelijk verschil te kunnen maken. Als je een grote donateur binnenhaalt, als de Gemeente en bedrijven in je gaan geloven en bereid zijn te financieren waar je voor staat dan maakt je hart toch echt een huppel.”

De afgelopen jaren heeft Van Den Berg op persoonlijke titel hard gewerkt aan het portfolio van de Stichting. Zijn interesse in vrijwilligerswerk ontstond twee jaar geleden. ,,Als verpleegkundige in de verslavingszorg zat ik in de nachtdienst met een collega toen al die ellende plaatsvond rondom de Bataclan in Parijs”, vertelt hij. ,,We vonden het zuur dat we op dat moment niks aan het grotere geheel konden doen. Toen we beseften dat we op lokaal vlak niks deden, daar waar we juist verandering in bij konden dragen. Dat was het moment dat ik mijn PlayStation heb uitgezet en wat zinnigs ben gaan doen.”

,,Op de Tielse banken zit kwaliteit, maar die kwaliteit wordt op dit moment nog onvoldoende aangesproken. Mensen zijn zelf bijna gaan geloven dat ze niet meer meedoen en dat is zonde. Er is laagdrempelig vrijwilligerswerk nodig voor die mensen die daar behoefte aan hebben. Daarbij is Tiel vies. Van deze twee aspecten heb ik een combinatie gemaakt. Het idee is een sociale werkgroep te gaan formeren die zich inspant voor een schone leefomgeving.” Een van de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar is dat Van Den Berg is gevraagd om namens Tiel Tip Top deel te nemen aan de raadswerkgroep ‘Wonderschoon Wonen’. ,,Daarbij werken we samen met de Gemeente en kijken we naar de vraag: hoe krijgen we het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot onder de Tielse inwoners.”

Op 5 december 2017 zijn ze door de notaris officieel opgericht, op 22 februari 2018 hebben ze van de belastingdienst te horen gekregen dat ze officieel worden erkent als ANBI-stichting. Op 23 maart gaan ze officieel open. ,,Iedereen die zich wil inzetten voor een schoner Tiel is welkom.” Aanmelden: tieltiptop.nl

Tiel Tip Top langs de Waal

Stichting Tiel Tip Top organiseert op zaterdag 20 januari 2018 tussen 10.00u en 12.00u ’s morgens een opruimactie langs de Waal. Nu het hoge water weer gaat zakken zien we dat er veel zwerfvuil langs de oevers achter blijft. Verzamelpunt is ‘Bellevue’ aan de Ophemertsedijk 2 te Tiel.

De vrijwilligers van Tiel Tip Top zullen op de verzamellokatie materialen zoals afvalgrijpers, vuilniszakken en handschoenen verzorgen en dragen na afloop zorg voor het afvoeren van het verzamelde vuilnis. Rond 11.30uur zullen wij terugkeren naar ‘Bellevue’ om bij Loungebar 3 Zussen Tiel gezamenlijk af te sluiten. Wij raden deelnemers – jong en oud – aan om laarzen aan te trekken.

Stichting Tiel Tip Top is vrijwilligersorganisatie met ‘goede doelen’-status die zich sinds 2016 inspant voor een schonere en socialere stad. Door campagne te voeren en door vrijwilligers met elkaar te verbinden poogt Tiel Tip Top het voor elkaar te krijgen dat Tielenaren vaker en meer verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving in onze stad en dorpen.

Projectleider Bart van den Berg – van der Stam vertelt dat Tiel Tip Top op verzoek van stadgenote Hanneke met plezier deze opruimactie langs de Waal verzorgd. Hiermee volgen wij het goede voorbeeld van “Lopen langs de Lek” in Culemborg, want samen kunnen wij voorkomen dat het aangespoelde zwerfvuil opnieuw in het water terecht komt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.tieltiptop.nl.

Tiel, 11 januari 2018
Hoogwater Waalkade en Waalstraat
Foto Jan Bouwhuis.

BewarenBewaren

BewarenBewaren