Tiel Tip Top is een goede doelen organisatie en bestaat voor 100% uit vrijwilligers.

Doe mee en meld je aan!

Tiel Tip Top vindt dat een schone leefomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen en zet zich in voor een snelle, eenvoudige realisatie van een schoner Tiel.

Wij werven fondsen om op eigenzinnige wijze bekendheid te geven aan deze boodschap en ontwikkelen ludieke methoden zodat inwoners uit de gemeente Tiel en haar bezoekers hier gehoor aan gaan geven.

Schone Avond4Daagse met Oosthonk Sportief

Stichting Oosthonk Sportief en Stichting Tiel Tip Top hebben de handen in één geslagen om te zorgen dat de jaarlijkse Avond4daagse in Tiel een extra groot, maar ook schoon feest werd! “We maken onderweg geen rommel en ruimen alles op wat we tegenkomen” vertelt Erik Hout van Het Oosthonk.

“Het is de eerste keer dat onze twee stichtingen samenwerken aan de Schone Avond4daagse in Tiel” vertelt Bart van den Berg-van der Stam. In het kader van het project “Opschonen Belonen” verzorgde TielTipTop de afvalvoorzieningen op de route en maakte er ondanks het slechte weer een erg geslaagd feest van!

Tiel Tip Top met Niacet BV

Achter de schermen vonden Niacet BV en Stichting Tiel Tip Top elkaar al langer leuk en voor ten minste de komende vijf jaren mag iedereen het weten! Niacet BV is namelijk als eerste Tielse onderneming lid geworden van onze “Club van 1000”. Dat betekent dat zij onze vrijwilligersorganisatie jaarlijks met een bijdrage van maar liefst €1000 zullen ondersteunen.

Maar we zouden de mensen achter Niacet BV te kort doen als wij niet zouden benoemen welke fantastische bijdragen zij op andere vlakken nog meer aan ons hebben geleverd. Zo hebben zij voor onze nieuwe opschoonbakfiets opruimmaterialen zoals afvalgrijpers en vuilniszakringen aangekocht, werkkleding laten maken voor de leden van onze vrijwilligerswerkgroep en pakken zij door waar wij allang niets meer aan ze durfden te vragen.

Tijdens de Landelijke Opschoondag van 24 maart 2018 hebben zij tot slot met 20 medewerkers de omgeving rondom de vestigingslokatie van Niacet BV opgeschoond. Door middel van de volgende video tonen wij vol trots een impressie van deze mooie samenwerking waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn!

Tiel Tip Top met Scouting Phoenix Tiel

Met ca. 80 vrijwilligers, waarvan ten minste 60 jeugdleden, ging Scouting Phoenix Tiel op 24 maart 2018 samen met Stichting Tiel Tip Top de wijk in om samen de straten, pleinen en plantsoenen zwerfafvalvrij te maken. In drie groepen werkten zij tijdens de Landelijke Opschoondag 2018 aan een schoner Tiel.  Dankzij sponsoring van Albert Heijn Tiel (Molenstraatje 2) konden wij een traktatie aan alle deelnemers van onze actiedag aanbieden en met trots brengen wij in onderstaande video de toppers van de middagploeg in beeld.

Officiële opening van Tiel Tip Top

Op 23 maart 2018 werd tijdens een feestelijk samenzijn in Café De Beurs samen met vrijwilligers, bestuursleden, partners en sponsors gevierd dat Stichting Tiel Tip Top officieel van start is gegaan. Stichting Tiel Tip Top is op 5 december 2017 bij Notarispraktijk Mr. Roland Kok opgericht en op 22 februari heeft de Belastingdienst onze stichting aangemerkt als Goede Doelenorganisatie (ANBI). Reden genoeg voor een feestje en daarnaast hadden we ook iets nieuws te presenteren…

Bert Leenders en Jan Bouwhuis maakten over Tiel Tip Top een bijzonder mooi artikel op de website van De Tielenaar.

Tiel Tip Top langs de Waal

Stichting Tiel Tip Top organiseert op zaterdag 20 januari 2018 tussen 10.00u en 12.00u ’s morgens een opruimactie langs de Waal. Nu het hoge water weer gaat zakken zien we dat er veel zwerfvuil langs de oevers achter blijft. Verzamelpunt is ‘Bellevue’ aan de Ophemertsedijk 2 te Tiel.

De vrijwilligers van Tiel Tip Top zullen op de verzamellokatie materialen zoals afvalgrijpers, vuilniszakken en handschoenen verzorgen en dragen na afloop zorg voor het afvoeren van het verzamelde vuilnis. Rond 11.30uur zullen wij terugkeren naar ‘Bellevue’ om bij Loungebar 3 Zussen Tiel gezamenlijk af te sluiten. Wij raden deelnemers – jong en oud – aan om laarzen aan te trekken.

Stichting Tiel Tip Top is vrijwilligersorganisatie met ‘goede doelen’-status die zich sinds 2016 inspant voor een schonere en socialere stad. Door campagne te voeren en door vrijwilligers met elkaar te verbinden poogt Tiel Tip Top het voor elkaar te krijgen dat Tielenaren vaker en meer verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving in onze stad en dorpen.

Projectleider Bart van den Berg – van der Stam vertelt dat Tiel Tip Top op verzoek van stadgenote Hanneke met plezier deze opruimactie langs de Waal verzorgd. Hiermee volgen wij het goede voorbeeld van “Lopen langs de Lek” in Culemborg, want samen kunnen wij voorkomen dat het aangespoelde zwerfvuil opnieuw in het water terecht komt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.tieltiptop.nl.

Tiel, 11 januari 2018
Hoogwater Waalkade en Waalstraat
Foto Jan Bouwhuis.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Oprichting Stichting Tiel Tip Top

Op 5 december 2017 is de oprichtingsakte voor Stichting Tiel Tip Top gepasseerd door notaris Mr. Roland Kok. Tegen kostprijs maakte de Tielse notaris een einde aan een lange periode van voorbereiding. Voorzitter Bart van den Berg – van der Stam, secretaris Elise van der Broek en penningmeester Arno Nagel vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting.

v.l.n.r. Mr. Roland Kok, Elise vd Broek, Bart vd Berg – vd Stam en Arno Nagel

Stichting Tiel Tip Top is een goede doelenstichting (ANBI in aanvraag) die zich inspant voor een schoner en socialer Tiel. De stichting verbind Tielse inwoners tot een sociale werkgroep en faciliteert hen bij de uitvoering van een eigenzinnige zwerfvuilcampagne en bij de ontwikkeling van ludieke zwerfvuiloplossingen.

Onder de gelijknamige werktitel “Tiel Tip Top” worden al sinds begin 2016 initiatieven ondernomen. Zo organiseerde het RSG Lingecollege onder aanvoering van initiatiefnemer en projectleider Bart van den Berg – van der Stam eerder al de RotzooiRun onder leerlingen, maakte scouting Phoenix op Burendag met boten en vlotten de stadsgracht schoon en kregen tal van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen vrolijke attenties uitgereikt voor de geleverde inspanningen ten behoeve van een schone stad en dorpen.

Deelnemers & opbrengst RotzooiRun 2016 – RSG Lingecollege

Op verschillende kruisingen in Tiel treffen inwoners grote Flipje-spandoeken in het kader van de zwerfvuilcampagne en vanaf de eerste dag participeert onze voorman in de Raadswerkgroep Wonderschoon Wonen van de Tielse gemeenteraad. Dat alle activiteiten rondom Tiel Tip Top uit 100% vrijwilligerswerk bestaat was voor de Gemeente Tiel en Nederland Schoon in 2016 reden genoeg om Bart van den Berg – van der Stam uit te roepen tot schoonste vrijwilliger van het jaar waarna het project een eerste cheque mocht incasseren.

Projectleider Bart ontvangt Supportersspeld en cheque.

Het opruimen en aan kant houden van onze stad en dorpen is een zeer intensieve klus en is volgens de visie van Tiel Tip Top niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente of de AVRI. Het zwerfvuilprobleem vraagt om betrokkenheid, verantwoordelijksbesef en gedegen coördinatie. Dankzij partnerschappen met Gemeente Tiel, AVRI, Duurzaam Rivierenland en vele andere partijen creëren we steeds meer aandacht voor het probleem, maar er zal nog flink wat water door de Waal stromen voordat de fondsenwerving toereikend is om straks te kunnen spreken van een schone stad en dorpen.

Opbouw van campagnebanner in de tuin van Duurzaam Rivierenland.

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren