Waar Tiel Tip Top spreekt lopen er vrijwilligers naar buiten.

Een belangrijk onderdeel van de campagne “Tiel Tip Top” is dat inwoners van de gemeente Tiel gaan inzien dat zij medeverantwoordelijk zijn voor een schone leefomgeving. Daarnaast willen wij dat Tielenaren antwoord krijgen op al hun vragen over zwerfvuil en laten we graag zien hoe men gemakkelijk zelf aan de slag kan gaan in hun eigen straat of buurt.

Om dit alles te bereiken sturen wij graag ons projectleider Bart van den Berg – van der Stam als gastspreker naar uw buurtbijeenkomst of wijkgesprek om onze missie met inwoners te delen. Middels een pakkende presentatie van ongeveer 15 minuten stelt organisatie Tiel Tip Top zich voor aan uw publiek en motiveren we mensen om in actie te komen. Deze aanpak heeft in de Bloemenbuurt, De Vier Gravinnen, Kapel-Avezaath, Westroijen en overige delen van Tiel-West reeds geleid tot enkele tientallen nieuwe vrijwilligers die wij “zakkenvullers” noemen.

Maar we komen natuurlijk niet met lege handen, want het liefst voorzien wij inwoners ter plaatse van de alle nodige opschoonmaterialen. Zo hebben wij altijd een werkvoorraad met vuilniszakringen, afvalgrijpers, werkhesjes en vuilniszakken bij ons zodat nieuwe zakkenvullers op weg naar huis al aan de slag kunnen.

Inwoners van de gemeente Tiel hoeven natuurlijk niet te wachten tot ze onze vrijwilligers treffen in hun wijk of buurt. Gemeente Tiel geeft via Stichting Duurzaam Rivierenland opschoonmaterialen in bruikleen voor individuele vrijwilligers en groepsacties zoals tijdens de Landelijke Opschoondag. Voor informatie en contact over de diensten van Stichting Duurzaam Rivierenland en hoe u kunt beschikken over deze opschoonmaterialen bezoekt u de website van deze collega’s via www.duurzaamrivierenland.nl.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Activiteitenoverzicht Juli 2016

In juli hebben wij ons projectvoorstel omgezet in een uitvoeringsplan. Wij gaan een sociale werkgroep opzetten die zich inspant voor een schoner en socialer Tiel. Om dit te bereiken hebben we gewerkt aan onze website en huisstijl.

Én omdat we zelf niet te mooi zijn om actief mee te helpen deden we mee met de actie “Passewaaij Schoon De Zomer In”.

BewarenBewaren

Activiteitenoverzicht Juni 2016

Tiel Tip Top werkt achter de schermen aan een projectvoorstel om een sociale werkgroep te starten ten behoeve van onze zwerfafvalcampagne. Samen met Duurzaam Rivierenland, Wijkregisseurs Tiel en wethouder Marcel Melissen onderzoeken wij onze rol en positie binnen het “Uitvoeringsplan Zwerfvuil” van de Gemeente Tiel.

Tiel Tip Top neemt deel aan de eerste Open Coffee bijeenkomsten om te werken aan ons netwerk en we hebben een werkbezoek aan het Pinkpop Festival mogen brengen om te zien hoe zij hun event schoon weten te houden.

Activiteitenoverzicht Mei 2016

Het RSG Lingecollege deed mee aan “Expeditie Zwerfvuil” en de leerlingen onderzochten in opdracht van Tiel Tip Top het zwerfvuilprobleem op de snoeproutes en kwamen met vernieuwende oplossingen. Gemeente Tiel kondigde aan strenger te zullen gaan handhaven op zwerfafval.

Na een succesvolle pilot in de Bloemenbuurt zijn de eerste vrijwilligers wekelijks aan het opschonen. Tiel Tip Top gaat door als zelfstandige organisatie en wordt op vele plaatsen warm ontvangen. Op 30 mei organiseerde Stichting Duurzaam Rivierenland in opdracht van Gemeente Tiel een tweede informatieavond waar Bart van den Berg als gastspreker de ervaringen uit de pilot deelt met Tielse inwoners en beleidsmakers.

Activiteitenoverzicht April 2016

Samen met Wijkregisseurs Tiel kijken we terug naar een geslaagde Opschoondag, terwijl wij achter de schermen werken aan project #buurtbakken. Dit is een project waarbij wij onder eigen beheer en vormgeving extra prullenbakken in het straatbeeld willen brengen om het zwerfvuilprobleem in de buurt op te lossen.

Omdat inwoners zelf het beheer zullen gaan voeren over deze extra prullenbakken hebben we een eerste inleverdepot voor zwerfvuil opgezet aan de Rozenstraat 45 te Tiel.

Activiteitenoverzicht Maart 2016

Om aandacht te vragen voor onze kerngedachte: “Samen zijn wij verantwoordelijk voor een schone leefomgeving” hebben wij een levensgroot spandoek ontworpen. In samenwerking met Wijkregisseurs Tiel hebben we de fondsen hiervoor bij elkaar gekregen en tekenaar Arie van Vliet heeft de opdracht voor ons uitgewerkt.

Arie van Vliet is striptekenaar en verzorgd illustraties en cartoons op maat. Tijdens de uitvoering van de opdracht bedacht hij de werktitel ‘Tiel Tip Top’ en het eindresultaat is door hem aan ons cadeau gedaan! Voor meer informatie over zijn werk en dienstverlening verwijzen wij graag door naar de website www.arievanvliet.nl.

Op 19 maart hebben wij in de Bloemenbuurt voor een eerste keer meegedaan met de Landelijke Opschoondag en via StadTiel en RegioTVTiel werd verslag gedaan van onze actiedag.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Activiteitenoverzicht Februari 2016

Op 17 februari organiseerde Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR) in opdracht van gemeente Tiel een informatieve bijeenkomst voor Tielse inwoners met betrekking tot de campagne “Tiel, Supporter van Schoon”. Zij presenteerde wat het gemeentebestuur wel en niet heeft geregeld in Tiel. Zo kunnen inwoners wel materialen lenen voor opschoonacties, maar is een envelop met geld voor koffie en gebak na afloop moeilijk te vinden.

Om onze deelname aan de Landelijk Opschoondag vorm te geven zijn wij in gesprek gegaan met SDR, Wijkregisseurs Tiel en Albert Heijn Tiel (Molenstraatje 2). SDR leverde de materialen, Wijkregisseurs Tiel maakte dat we Tiels Flipje konden inhuren en Albert Heijn sponsorde een volwaardige buurtborrel.

Om de kinderen te bedanken voor hun deelname hebben we Tiels Flipje gevraagd om hen een opruim-diploma van Nederland Schoon uit te reiken. Uiteraard mochten alle kinderen hierna ook met Flipje op de foto!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Activiteitenoverzicht Januari 2016

Vanuit Wijkorganisatie Bloemenbuurt Tiel zijn we gestart met een zwerfafval-project in de wijk. We willen inwoners van de Tielse Bloemenbuurt motiveren om mee te doen met opruimacties. Vanwege de vele scholen in en rond de Bloemenbuurt is er sprake van extra veel zwerfafval op de snoeproutes. Voor veel inwoners is dit een doorn in het oog en daarom willen wij hier iets aan doen!

Voordat we beginnen met periodieke opruimacties hebben we besloten om als wijk deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag. De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks terugkerende actiedag van Nederland Schoon waarbij in het gehele land duizenden vrijwilligers de wijken, parken en plantsoenen in om deze te ontdoen van zwerfafval.

BewarenBewaren

BewarenBewaren