Tiel Tip Top met Niacet BV

Achter de schermen vonden Niacet BV en Stichting Tiel Tip Top elkaar al langer leuk en voor ten minste de komende vijf jaren mag iedereen het weten! Niacet BV is namelijk als eerste Tielse onderneming lid geworden van onze “Club van 1000”. Dat betekent dat zij onze vrijwilligersorganisatie jaarlijks met een bijdrage van maar liefst €1000 zullen ondersteunen.

Maar we zouden de mensen achter Niacet BV te kort doen als wij niet zouden benoemen welke fantastische bijdragen zij op andere vlakken nog meer aan ons hebben geleverd. Zo hebben zij voor onze nieuwe opschoonbakfiets opruimmaterialen zoals afvalgrijpers en vuilniszakringen aangekocht, werkkleding laten maken voor de leden van onze vrijwilligerswerkgroep en pakken zij door waar wij allang niets meer aan ze durfden te vragen.

Tijdens de Landelijke Opschoondag van 24 maart 2018 hebben zij tot slot met 20 medewerkers de omgeving rondom de vestigingslokatie van Niacet BV opgeschoond. Door middel van de volgende video tonen wij vol trots een impressie van deze mooie samenwerking waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn!

Tiel Tip Top met Scouting Phoenix Tiel

Met ca. 80 vrijwilligers, waarvan ten minste 60 jeugdleden, ging Scouting Phoenix Tiel op 24 maart 2018 samen met Stichting Tiel Tip Top de wijk in om samen de straten, pleinen en plantsoenen zwerfafvalvrij te maken. In drie groepen werkten zij tijdens de Landelijke Opschoondag 2018 aan een schoner Tiel.  Dankzij sponsoring van Albert Heijn Tiel (Molenstraatje 2) konden wij een traktatie aan alle deelnemers van onze actiedag aanbieden en met trots brengen wij in onderstaande video de toppers van de middagploeg in beeld.

Eerste ‘bakfiets-match’ Tielse Uitdaging zet diverse partijen in beweging!

Tielse Uitdaging – De eerste match van de Matchgroep van de Tielse Uitdaging is een hele bijzondere geworden… Dankzij bemiddeling via de Tielse Uitdaging is het gelukt diverse bedrijven en partijen ‘aan elkaar te knopen’ om de multicultituin-bakfiets om te toveren tot de zwerfvuilopruim-bakfiets.

De zwerfafval-bakfiets wordt in beheer genomen door stichting Tiel Tip Top. (v.l.n.r. Sigrid Kingma, Tiels Flipje, Tom van Oostom + dochter, Marja van Toorn en Bart van den Berg) ∆ Foto: Jan Bouwhuis

Het begon zo…
Bart van den Berg van stichting Tiel Tip Top stelde in het voorjaar van 2017 de eerste vraag aan de Matchgroep van de Tielse Uitdaging: We zijn met de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen op zoek naar een bakfiets, kunnen jullie ons helpen?

De bakfiets zou in samenwerking met leerlingen van het ROC Rivor worden omgebouwd tot ‘schoonmaak-bakfiets’, waarmee inwoners van Tiel het zwerfafval uit hun straat en wijk kunnen opruimen. De leden van de Matchgroep vonden het een goed idee en al snel werd een bakfiets gevonden bij de stichting Dynamiek.


Francien van Zetten, coördinator van de Tielse Uitdaging, legde het contact met Dynamiek en Gejo Cycleworld. Én Bart van den Berg begeleidde namens de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen het traject waarbij de leerlingen van het ROC Rivor zich hebben ingezet voor de nieuwe vormgeving van de Tiel Tip Top-bakfiets.

Bart van den Berg en Francien van Zetten tijdens de Meet and Matchbijeenkomst van de Tielse Uitdaging. ∆ Foto: Mike Blom

Een supermatch!
De ‘bakfiets-match’ is 23 maart succesvol afgerond tijdens de feestelijke opening van stichting Tiel Tip Top in café De Beurs op de Korenmarkt. Sigrid Kingma, Rob van Haaren (leden van de Matchroep van de Tielse Uitdaging) en andere medewerkers van het bedrijf Niacet overhandigden Bart van den Berg daarbij diverse schoonmaakhulpmiddelen.

Als klap op de vuurpijl tekende Sigrid Kingma namens Niacet ook een cheque voor Tiel Tip Top met het mooie sponsorbedrag van 1.000 euro, elk jaar de komende vijf jaar! Henk Bergsma van de gemeente Tiel tekende even later eveneens een cheque voor Tiel Tip Top, goed voor 5.000 euro per jaar. Allemaal voor een schoner en socialer Tiel, want Tiel Tip Top activeert ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

v.l.n.r. Henk Bergsma, Bart van den Berg, Sigrid Kingma, Tiels Flipje, Elise van den Broek, Arno Nagel en Marja van Toorn ∆ Foto: Jan Bouwhuis

Officiële opening van Tiel Tip Top

Op 23 maart 2018 werd tijdens een feestelijk samenzijn in Café De Beurs samen met vrijwilligers, bestuursleden, partners en sponsors gevierd dat Stichting Tiel Tip Top officieel van start is gegaan. Stichting Tiel Tip Top is op 5 december 2017 bij Notarispraktijk Mr. Roland Kok opgericht en op 22 februari heeft de Belastingdienst onze stichting aangemerkt als Goede Doelenorganisatie (ANBI). Reden genoeg voor een feestje en daarnaast hadden we ook iets nieuws te presenteren…

Bert Leenders en Jan Bouwhuis maakten over Tiel Tip Top een bijzonder mooi artikel op de website van De Tielenaar.

Stichting Tiel Tip Top officieel open

TIEL Op vrijdag 23 maart, gaat Stichting Tiel Tip Top officieel open. Een dag voordat de 16e editie plaatsvindt van de Landelijke Opschoondag, waar meer dan 100.000 Nederlanders vrijwillig de strijd aan gaan tegen zwerfafval. ,,Op de Tielse banken zit kwaliteit, maar die kwaliteit wordt op dit moment nog onvoldoende aangesproken.”

Artikel door Aafje van IJzendoorn (StadTiel)

Bart van den Berg – van der Stam (33) is maatschappelijk betrokken bij de stad Tiel en voert als vrijwilliger sinds enkele jaren actief campagne voor een schoner en socialer Tiel. Januari 2016 startte hij met een wijkorganisatie genaamd Stichting Bloemenbuurt Tiel. Op dit moment hebben ze een aantal lopende projecten: Buurtpreventie, Burgerhulpverlening en Bloemenbuurt Schoon. Later dit jaar zullen zij het beheer van de speelplaats in het Leliepark hieraan toevoegen. Het schoonproject in de wijk was een zodanig succes dat hij besloot dit over de gehele gemeente uit te rollen: Tiel Tip Top.

Stichting Tiel Tip Top is een Goede Doelen Stichting die zich honderd procent inzet voor een schoner en socialer Tiel. Door campagne te voeren en vrijwilligers met elkaar te verbinden wil de stichting het voor elkaar krijgen dat Tielenaren vaker en meer verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving. ,,Door middel van fondsenwerving willen we onze sociale werkgroep voorzien van een gedegen werkbudget om in onze gemeente een daadwerkelijk verschil te kunnen maken. Als je een grote donateur binnenhaalt, als de Gemeente en bedrijven in je gaan geloven en bereid zijn te financieren waar je voor staat dan maakt je hart toch echt een huppel.”

De afgelopen jaren heeft Van Den Berg op persoonlijke titel hard gewerkt aan het portfolio van de Stichting. Zijn interesse in vrijwilligerswerk ontstond twee jaar geleden. ,,Als verpleegkundige in de verslavingszorg zat ik in de nachtdienst met een collega toen al die ellende plaatsvond rondom de Bataclan in Parijs”, vertelt hij. ,,We vonden het zuur dat we op dat moment niks aan het grotere geheel konden doen. Toen we beseften dat we op lokaal vlak niks deden, daar waar we juist verandering in bij konden dragen. Dat was het moment dat ik mijn PlayStation heb uitgezet en wat zinnigs ben gaan doen.”

,,Op de Tielse banken zit kwaliteit, maar die kwaliteit wordt op dit moment nog onvoldoende aangesproken. Mensen zijn zelf bijna gaan geloven dat ze niet meer meedoen en dat is zonde. Er is laagdrempelig vrijwilligerswerk nodig voor die mensen die daar behoefte aan hebben. Daarbij is Tiel vies. Van deze twee aspecten heb ik een combinatie gemaakt. Het idee is een sociale werkgroep te gaan formeren die zich inspant voor een schone leefomgeving.” Een van de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar is dat Van Den Berg is gevraagd om namens Tiel Tip Top deel te nemen aan de raadswerkgroep ‘Wonderschoon Wonen’. ,,Daarbij werken we samen met de Gemeente en kijken we naar de vraag: hoe krijgen we het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot onder de Tielse inwoners.”

Op 5 december 2017 zijn ze door de notaris officieel opgericht, op 22 februari 2018 hebben ze van de belastingdienst te horen gekregen dat ze officieel worden erkent als ANBI-stichting. Op 23 maart gaan ze officieel open. ,,Iedereen die zich wil inzetten voor een schoner Tiel is welkom.” Aanmelden: tieltiptop.nl

Tiel Tip Top langs de Waal

Stichting Tiel Tip Top organiseert op zaterdag 20 januari 2018 tussen 10.00u en 12.00u ’s morgens een opruimactie langs de Waal. Nu het hoge water weer gaat zakken zien we dat er veel zwerfvuil langs de oevers achter blijft. Verzamelpunt is ‘Bellevue’ aan de Ophemertsedijk 2 te Tiel.

De vrijwilligers van Tiel Tip Top zullen op de verzamellokatie materialen zoals afvalgrijpers, vuilniszakken en handschoenen verzorgen en dragen na afloop zorg voor het afvoeren van het verzamelde vuilnis. Rond 11.30uur zullen wij terugkeren naar ‘Bellevue’ om bij Loungebar 3 Zussen Tiel gezamenlijk af te sluiten. Wij raden deelnemers – jong en oud – aan om laarzen aan te trekken.

Stichting Tiel Tip Top is vrijwilligersorganisatie met ‘goede doelen’-status die zich sinds 2016 inspant voor een schonere en socialere stad. Door campagne te voeren en door vrijwilligers met elkaar te verbinden poogt Tiel Tip Top het voor elkaar te krijgen dat Tielenaren vaker en meer verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving in onze stad en dorpen.

Projectleider Bart van den Berg – van der Stam vertelt dat Tiel Tip Top op verzoek van stadgenote Hanneke met plezier deze opruimactie langs de Waal verzorgd. Hiermee volgen wij het goede voorbeeld van “Lopen langs de Lek” in Culemborg, want samen kunnen wij voorkomen dat het aangespoelde zwerfvuil opnieuw in het water terecht komt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.tieltiptop.nl.

Tiel, 11 januari 2018
Hoogwater Waalkade en Waalstraat
Foto Jan Bouwhuis.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Oprichting Stichting Tiel Tip Top

Op 5 december 2017 is de oprichtingsakte voor Stichting Tiel Tip Top gepasseerd door notaris Mr. Roland Kok. Tegen kostprijs maakte de Tielse notaris een einde aan een lange periode van voorbereiding. Voorzitter Bart van den Berg – van der Stam, secretaris Elise van der Broek en penningmeester Arno Nagel vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting.

v.l.n.r. Mr. Roland Kok, Elise vd Broek, Bart vd Berg – vd Stam en Arno Nagel

Stichting Tiel Tip Top is een goede doelenstichting (ANBI in aanvraag) die zich inspant voor een schoner en socialer Tiel. De stichting verbind Tielse inwoners tot een sociale werkgroep en faciliteert hen bij de uitvoering van een eigenzinnige zwerfvuilcampagne en bij de ontwikkeling van ludieke zwerfvuiloplossingen.

Onder de gelijknamige werktitel “Tiel Tip Top” worden al sinds begin 2016 initiatieven ondernomen. Zo organiseerde het RSG Lingecollege onder aanvoering van initiatiefnemer en projectleider Bart van den Berg – van der Stam eerder al de RotzooiRun onder leerlingen, maakte scouting Phoenix op Burendag met boten en vlotten de stadsgracht schoon en kregen tal van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen vrolijke attenties uitgereikt voor de geleverde inspanningen ten behoeve van een schone stad en dorpen.

Deelnemers & opbrengst RotzooiRun 2016 – RSG Lingecollege

Op verschillende kruisingen in Tiel treffen inwoners grote Flipje-spandoeken in het kader van de zwerfvuilcampagne en vanaf de eerste dag participeert onze voorman in de Raadswerkgroep Wonderschoon Wonen van de Tielse gemeenteraad. Dat alle activiteiten rondom Tiel Tip Top uit 100% vrijwilligerswerk bestaat was voor de Gemeente Tiel en Nederland Schoon in 2016 reden genoeg om Bart van den Berg – van der Stam uit te roepen tot schoonste vrijwilliger van het jaar waarna het project een eerste cheque mocht incasseren.

Projectleider Bart ontvangt Supportersspeld en cheque.

Het opruimen en aan kant houden van onze stad en dorpen is een zeer intensieve klus en is volgens de visie van Tiel Tip Top niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente of de AVRI. Het zwerfvuilprobleem vraagt om betrokkenheid, verantwoordelijksbesef en gedegen coördinatie. Dankzij partnerschappen met Gemeente Tiel, AVRI, Duurzaam Rivierenland en vele andere partijen creëren we steeds meer aandacht voor het probleem, maar er zal nog flink wat water door de Waal stromen voordat de fondsenwerving toereikend is om straks te kunnen spreken van een schone stad en dorpen.

Opbouw van campagnebanner in de tuin van Duurzaam Rivierenland.

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren