Tiel Tip Top langs de Waal

Stichting Tiel Tip Top organiseert op zaterdag 20 januari 2018 tussen 10.00u en 12.00u ’s morgens een opruimactie langs de Waal. Nu het hoge water weer gaat zakken zien we dat er veel zwerfvuil langs de oevers achter blijft. Verzamelpunt is ‘Bellevue’ aan de Ophemertsedijk 2 te Tiel.

De vrijwilligers van Tiel Tip Top zullen op de verzamellokatie materialen zoals afvalgrijpers, vuilniszakken en handschoenen verzorgen en dragen na afloop zorg voor het afvoeren van het verzamelde vuilnis. Rond 11.30uur zullen wij terugkeren naar ‘Bellevue’ om bij Loungebar 3 Zussen Tiel gezamenlijk af te sluiten. Wij raden deelnemers – jong en oud – aan om laarzen aan te trekken.

Stichting Tiel Tip Top is vrijwilligersorganisatie met ‘goede doelen’-status die zich sinds 2016 inspant voor een schonere en socialere stad. Door campagne te voeren en door vrijwilligers met elkaar te verbinden poogt Tiel Tip Top het voor elkaar te krijgen dat Tielenaren vaker en meer verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving in onze stad en dorpen.

Projectleider Bart van den Berg – van der Stam vertelt dat Tiel Tip Top op verzoek van stadgenote Hanneke met plezier deze opruimactie langs de Waal verzorgd. Hiermee volgen wij het goede voorbeeld van “Lopen langs de Lek” in Culemborg, want samen kunnen wij voorkomen dat het aangespoelde zwerfvuil opnieuw in het water terecht komt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.tieltiptop.nl.

Tiel, 11 januari 2018
Hoogwater Waalkade en Waalstraat
Foto Jan Bouwhuis.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Oprichting Stichting Tiel Tip Top

Op 5 december 2017 is de oprichtingsakte voor Stichting Tiel Tip Top gepasseerd door notaris Mr. Roland Kok. Tegen kostprijs maakte de Tielse notaris een einde aan een lange periode van voorbereiding. Voorzitter Bart van den Berg – van der Stam, secretaris Elise van der Broek en penningmeester Arno Nagel vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting.

v.l.n.r. Mr. Roland Kok, Elise vd Broek, Bart vd Berg – vd Stam en Arno Nagel

Stichting Tiel Tip Top is een goede doelenstichting (ANBI in aanvraag) die zich inspant voor een schoner en socialer Tiel. De stichting verbind Tielse inwoners tot een sociale werkgroep en faciliteert hen bij de uitvoering van een eigenzinnige zwerfvuilcampagne en bij de ontwikkeling van ludieke zwerfvuiloplossingen.

Onder de gelijknamige werktitel “Tiel Tip Top” worden al sinds begin 2016 initiatieven ondernomen. Zo organiseerde het RSG Lingecollege onder aanvoering van initiatiefnemer en projectleider Bart van den Berg – van der Stam eerder al de RotzooiRun onder leerlingen, maakte scouting Phoenix op Burendag met boten en vlotten de stadsgracht schoon en kregen tal van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen vrolijke attenties uitgereikt voor de geleverde inspanningen ten behoeve van een schone stad en dorpen.

Deelnemers & opbrengst RotzooiRun 2016 – RSG Lingecollege

Op verschillende kruisingen in Tiel treffen inwoners grote Flipje-spandoeken in het kader van de zwerfvuilcampagne en vanaf de eerste dag participeert onze voorman in de Raadswerkgroep Wonderschoon Wonen van de Tielse gemeenteraad. Dat alle activiteiten rondom Tiel Tip Top uit 100% vrijwilligerswerk bestaat was voor de Gemeente Tiel en Nederland Schoon in 2016 reden genoeg om Bart van den Berg – van der Stam uit te roepen tot schoonste vrijwilliger van het jaar waarna het project een eerste cheque mocht incasseren.

Projectleider Bart ontvangt Supportersspeld en cheque.

Het opruimen en aan kant houden van onze stad en dorpen is een zeer intensieve klus en is volgens de visie van Tiel Tip Top niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente of de AVRI. Het zwerfvuilprobleem vraagt om betrokkenheid, verantwoordelijksbesef en gedegen coördinatie. Dankzij partnerschappen met Gemeente Tiel, AVRI, Duurzaam Rivierenland en vele andere partijen creëren we steeds meer aandacht voor het probleem, maar er zal nog flink wat water door de Waal stromen voordat de fondsenwerving toereikend is om straks te kunnen spreken van een schone stad en dorpen.

Opbouw van campagnebanner in de tuin van Duurzaam Rivierenland.

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Burendag 2017 – Project Opschonen Belonen!

Zaterdag 23 september was het Burendag in Tiel en zoals u weet heeft Tiel Tip Top voorafgaand burgers en buurten opgeroepen om extra oog te hebben voor het zwerfvuil in onze stad. Tiel Tip Top is van mening dat het ieders verantwoordelijkheid is om mee te werken aan een schone, sociale leefomgeving. Echter neemt nog niet iedereen deze verantwoordelijkheid en dit is waar de vrijwilligers van onze “goede doelen”-stichting zich wekelijks voor inzetten.

Onze vrijwilligers staan altijd in contact met de inwoners van Tiel, zowel stad als dorpen. Tijdens deze gesprekken wordt vaak gezegd dat “ze” de jeugd maar eens moeten opvoeden en dat “men” de aso’s maar eens moeten aanpakken. Uiteraard heeft iedereen hierin een punt, maar dit is niet iets waar wij zelf, hier en nú, iets aan kunnen veranderen. Daarom is één van de speerpunten van Tiel Tip Top dat we Opschonen moeten Belonen.

Tiel kent vele (anonieme) vrijwilligers die zich al sinds jaar en dag inzetten tegen zwerfvuil in onze gemeente. Vaak wordt van hen gedacht dat ze een taakstraf hebben of gezegd dat ze niet goed bij hun hoofd zijn omdat ze het afval van een ander staan op te ruimen. Wij zijn echter dolblij met deze stiekeme zakkenvullers. Zij houden namelijk, waar anderen tekort schieten, de straten, parken en pleinen schoon. Voor ons zijn zij goud waard en tijdens Burendag 2017 zijn wij opnieuw langs tal van groepen en personen gegaan om hen in het zonnetje te zetten. Hieronder nemen we jullie graag mee tijdens onze Tour de Tiel Tip Top.

Tiel Tip Top na Appelpop & Fruitcorso.

 

Bewoners Kranshof Tiel tijdens Landelijke Opschoondag 2017.

Na het geven van een geslaagd feest kent iedereen het vervelende gevoel wanneer we de achtergebleven rommel zien. In een ideale wereld zouden alle feestgangers meehelpen om deze rommel weer op te ruimen. Dit is waar stichting Duurzaam Rivierenland en vrijwilligersorganisatie “Tiel Tip Top” voor pleiten na Appelpop en Fruitcorso 2017.

Na een grandioos Appelpop en een weelderig Fruitcorso leert de ervaring dat heel Tiel bezaaid ligt met zwerfafval. “Het zou fantastisch zijn als Tielse inwoners tijdens Burendag 2017 extra oog willen hebben voor het ontstane zwerfvuil, want een schone leefomgeving is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal” zo stelt Bart van den Berg – van der Stam. De voorman van Tiel Tip Top voert sinds 2015 actief campagne voor een schoner en socialer Tiel. Informatie over organisatie en campagne Tiel Tip Top kan men vinden op www.tieltiptop.nl en via twitter @TielTipTop.

Tijdens Burendag, een initiatief van het Oranjefonds, op 23 september gaan ook dit jaar weer vele bewonersgroepen met elkaar aan de slag om te werken aan de leefbaarheid en een prettig samenzijn in hun wijk, buurt of straat. “Vele handen maken gewoon licht werk en Tielse inwoners kunnen bij Duurzaam Rivierenland de nodige materialen lenen, zoals grijpstokken en vuilniszakringen, om met elkaar de buurt weer aan kant te maken”, aldus Han Horstink. Wanneer mensen gebruik willen maken van de opschoonmaterialen kan men contact opnemen met de stichting via de website www.duurzaamrivierenland.nl.

In het verlengde van het jaarthema ‘Wonderschoon Wonen’ van de Tielse gemeenteraad worden er tijdens Burendag reeds meerdere activiteiten georganiseerd die bijdragen aan een opgeruimde stad. Zo zal Scouting Phoenix Tiel met zelfgemaakte vlotten de stadsgracht zwerfvuilvrij vissen en organiseren tal van bewonersgroepen ook dit jaar weer een grote opschoonactie. Organisatie Tiel Tip Top is voornemens om de diverse initiatieven te bezoeken om opschonen te belonen. Uiteraard komen zij dus niet met lege handen. Indien u uw actie hiervoor wilt aanmelden stuurt u een e-mail naar info@tieltiptop.nl.

Tiel ruimt op na Appelpop en Fruitcorso tijdens Burendag

Na een grandioos Appelpop en een weelderig Fruitcorso kan het haast niet anders dat het, na al die feesten, een bende zal zijn in en om het centrum van onze stad. Uiteraard vraagt deze grote hoeveelheden rommel om de inzet van al onze vrijwilligers en wij zijn dan voor deze gelegenheid op zoek naar vele zakkenvullers die ons helpen tijdens Burendag 2017 onze stad weer aan kant te maken!

Burendag valt dit jaar op 23 september en wij weten dat op deze dag tal van bewonersgroepen in Tiel samen activiteiten uitvoeren voor een gezelliger, schoner en prettiger samenzijn met je buren. Wij willen al deze groepen dan ook oproepen om oog te hebben voor het ontstane zwerfvuil in hun directe omgeving, want vele handen maken immers licht werk.

Tips voor een succesvolle actiedag
Via de website van Burendag kunt u een subsidie aanvragen bij het Oranjefonds voor bijvoorbeeld het opknappen van een speeltoestel of voor een aanschaf van een ontmoetingsbank.

Wanneer u met een groep bezig gaat voor het opschonen van uw straat, speelterrein of park kunt u bij Stichting Duurzaam Rivierenland aankloppen voor de nodige opschoonmaterialen. In opdracht van gemeente Tiel bieden zij materialen zoals vuilniszakringen en grijpstokken kosteloos aan om in bruikleen te gebruiken tijdens uw actie.

Wanneer u uw opschoonactie aanmeld via de website van Supporter van Schoon kunt u allerlei promotionele materialen zoals vlaggen, banieren en veel meer veelal kosteloos bestellen. Wacht hiervoor natuurlijk niet te lang, want 15 september is het “Keep it Clean Day” en dan kan de levertijd oplopen.

Indien u graag extra aandacht voor uw vrijwilligers of voor uw actie wilt genereren dan vernemen we graag vóór 15 september met hoeveel personen en waar u voor een schoner Tiel aan de slag gaat. Wij komen, zolang ons programma het toelaat, graag bij uw initiatief langs en nemen natuurlijk wat lekker mee voor bij de koffie! Contact opnemen doet u via ons contactformulier.

 

Ondergrondse containers in Tiel en waarom wij geen voorstander zijn…

In de gemeente Tiel is de AVRI verantwoordelijk voor het verwijderen van het afval uit onze stad en dorpen. Dit doen zij in opdracht van tien samenwerkende gemeenten vanuit een gemeenschappelijke regeling. Binnen een gemeenschappelijke regeling maken gemeenten met elkaar afspraken om kostenefficiënt diensten met elkaar vorm te geven en hierbij lag recent de vraag vanuit de AVRI of men heil zag in het werken met ondergrondse containers ter vervanging van de grijzekliko’s voor restafval.

Onze gemeenteraad heeft zich op dit voorstel negatief uitgesproken. Én toch lijkt het zo te gaan zijn dat deze ondergrondse containers er gaan komen omdat de overige gemeenten, bestaande uit veelal kleine dorpen, dit wel zien zitten. Gemeente Tiel is blijkbaar niet groot genoeg is om een (deels) eigen beleid te voeren op het gebied van afvalverwijdering. Organisatie Tiel Tip Top betreurt deze ontwikkeling ten zeerste omdat wij constateren dat ondergrondse containers gepaard gaan met veel extra zwerfvuil en illegale bijplaatsingen (dumpingen).

Sinds de invoering van “Goed Scheiden Loont” is het voor Tielse inwoners mogelijk om geld te besparen op de bijdrage voor afvalverwijdering. Naast een vast basisbedrag betalen Tielenaren per keer dat zij de grijzekliko voor restafval aanbieden aan de straat of per afvalzak die zij in een ondergrondse container willen laten zakken. Hoewel een financiële stimulans goed kan werken voor een groot deel van onze inwoners kampt Tiel helaas ook met een steeds groter wordende groep mensen die niet “extra” lijkt te willen betalen voor het afvoeren van hun restafval. Het gevolg hiervan is dat men haar afval elders probeert kwijt te raken en via onze sociale mediakanalen ontvangen wij vele signalen over de toename van deze misstanden.

Maar u hoeft niet op twitter te zitten om te zien dat sinds enkele maanden bijna alle prullenbakken in de publieke ruimte uitpuilen omdat mensen huisvuil in deze prullenbakken propt. Bovendien is het schering en inslag wat betreft bijplaatsingen naast de bestaande ondergrondse containers bij verschillende wooncomplexen. Een bijplaatsing wil zeggen dat mensen hun zak naast de ondergrondse container zetten zonder te betalen om op deze wijze de extra kosten te ontduiken. Verder horen wij dat mensen zakken restafval in de grote verzamelcontainers voor plastic werpt en hebben we de eerste dumpingen in natuurgebied “de Wetlands” moeten constateren. Het enige resultaat dat wij van de komst van ondergrondse containers in Tiel verwachten is een forse uitbreiding van dit hufterige gedrag met alle extra kosten voor handhaving en verwijdering van dien.

Begin 2016 heeft Bart van den Berg – van der Stam (oprichter Tiel Tip Top en projectleider) namens Tiel Tip Top, via de griffier van de gemeente Tiel, de gemeenteraadsleden gevraagd bijzondere aandacht te hebben voor de ernstige vervuiling die reeds de stad domineert en oog te hebben voor de verdere misstanden die onze stad en dorpen te wachten staan. Wij menen dat onze stad een andere aanpak behoeft dan de dorpen uit onze omringende gemeenten en geloven niet dat de komst van de ondergrondse containers goedkoper zal uitpakken voor onze inwoners. Indien onze gemeente niet vrijgesteld kan worden van de komst van deze ondergrondse containers hopen wij dat het project “Goed Scheiden Loont” zal worden opgeschort zodat de opgelegde ondergrondse containers vrij toegankelijk zullen zijn voor iedereen. Net als met de gezondheid van de mens moeten dingen soms maar gewoon kosten wat het kost. Want als we de kosten voor afvalverwijdering niet openlijk en eerlijk met elkaar delen zal er altijd een financiële drempel bestaan opdat men de kleine moeite neemt om rommel in de prullenbak te stoppen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Waar Tiel Tip Top spreekt lopen er vrijwilligers naar buiten.

Een belangrijk onderdeel van de campagne “Tiel Tip Top” is dat inwoners van de gemeente Tiel gaan inzien dat zij medeverantwoordelijk zijn voor een schone leefomgeving. Daarnaast willen wij dat Tielenaren antwoord krijgen op al hun vragen over zwerfvuil en laten we graag zien hoe men gemakkelijk zelf aan de slag kan gaan in hun eigen straat of buurt.

Om dit alles te bereiken sturen wij graag ons projectleider Bart van den Berg – van der Stam als gastspreker naar uw buurtbijeenkomst of wijkgesprek om onze missie met inwoners te delen. Middels een pakkende presentatie van ongeveer 15 minuten stelt organisatie Tiel Tip Top zich voor aan uw publiek en motiveren we mensen om in actie te komen. Deze aanpak heeft in de Bloemenbuurt, De Vier Gravinnen, Kapel-Avezaath, Westroijen en overige delen van Tiel-West reeds geleid tot enkele tientallen nieuwe vrijwilligers die wij “zakkenvullers” noemen.

Maar we komen natuurlijk niet met lege handen, want het liefst voorzien wij inwoners ter plaatse van de alle nodige opschoonmaterialen. Zo hebben wij altijd een werkvoorraad met vuilniszakringen, afvalgrijpers, werkhesjes en vuilniszakken bij ons zodat nieuwe zakkenvullers op weg naar huis al aan de slag kunnen.

Inwoners van de gemeente Tiel hoeven natuurlijk niet te wachten tot ze onze vrijwilligers treffen in hun wijk of buurt. Gemeente Tiel geeft via Stichting Duurzaam Rivierenland opschoonmaterialen in bruikleen voor individuele vrijwilligers en groepsacties zoals tijdens de Landelijke Opschoondag. Voor informatie en contact over de diensten van Stichting Duurzaam Rivierenland en hoe u kunt beschikken over deze opschoonmaterialen bezoekt u de website van deze collega’s via www.duurzaamrivierenland.nl.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Activiteitenoverzicht Juli 2016

In juli hebben wij ons projectvoorstel omgezet in een uitvoeringsplan. Wij gaan een sociale werkgroep opzetten die zich inspant voor een schoner en socialer Tiel. Om dit te bereiken hebben we gewerkt aan onze website en huisstijl.

Én omdat we zelf niet te mooi zijn om actief mee te helpen deden we mee met de actie “Passewaaij Schoon De Zomer In”.

BewarenBewaren

Activiteitenoverzicht Juni 2016

Tiel Tip Top werkt achter de schermen aan een projectvoorstel om een sociale werkgroep te starten ten behoeve van onze zwerfafvalcampagne. Samen met Duurzaam Rivierenland, Wijkregisseurs Tiel en wethouder Marcel Melissen onderzoeken wij onze rol en positie binnen het “Uitvoeringsplan Zwerfvuil” van de Gemeente Tiel.

Tiel Tip Top neemt deel aan de eerste Open Coffee bijeenkomsten om te werken aan ons netwerk en we hebben een werkbezoek aan het Pinkpop Festival mogen brengen om te zien hoe zij hun event schoon weten te houden.

Activiteitenoverzicht Mei 2016

Het RSG Lingecollege deed mee aan “Expeditie Zwerfvuil” en de leerlingen onderzochten in opdracht van Tiel Tip Top het zwerfvuilprobleem op de snoeproutes en kwamen met vernieuwende oplossingen. Gemeente Tiel kondigde aan strenger te zullen gaan handhaven op zwerfafval.

Na een succesvolle pilot in de Bloemenbuurt zijn de eerste vrijwilligers wekelijks aan het opschonen. Tiel Tip Top gaat door als zelfstandige organisatie en wordt op vele plaatsen warm ontvangen. Op 30 mei organiseerde Stichting Duurzaam Rivierenland in opdracht van Gemeente Tiel een tweede informatieavond waar Bart van den Berg als gastspreker de ervaringen uit de pilot deelt met Tielse inwoners en beleidsmakers.