Buurtbakken in de Bloemenbuurt

Het project ‘Buurtbakken’ gaat uit van het principe dat er op plekken met veel zwerfafval (meer) prullenbakken moeten komen te staan. Op de weg tussen scholen en supermarkten ligt vaker zwerfafval en we spreken hierbij van zogeheten snoeproutes. De snoeproutes in Tiel zijn sterk vervuild en de prullenbakken zijn schaars. Zwerfafval is van niemand en daarmee dus eigenlijk van iedereen… Reden genoeg om te zoeken naar een oplossing!

Projectleider Bart van den Berg presenteert project Buurtbakken. Foto: Jan Bouwhuis.

Tijdens de officiële openingsavond van Stichting Tiel Tip Top presenteerde wij onze oplossing, namelijk: Buurtbakken. Onder Buurtbakken verstaan wij prullenbakken in de openbare ruimte die worden beheerd en geledigd door Tielse vrijwilligers. In samenwerking met de Gemeente Tiel, Stichting Bloemenbuurt Tiel en Stichting Nederland Schoon zijn wij een proefperiode gestart waarbij de uitwerking van onze Buurtbakken worden onderzocht.

Van groot belang is de vormgeving van onze Buurtbakken. Uit onderzoek blijkt dat fel groene prullenbakken het meeste opvallen in de openbare ruimte en daardoor ook vaker benut worden. Daarnaast hebben we campagneborden ontworpen met Tiels Flipje voor op de voorzijde en aan de achterzijde van dit bord zit nog een dispenser met hondenpoepzakjes (hondenhalte) bevestigd.

Montage en plaatsing werd kosteloos verzorgd door de AVRI. Foto: AVRI

De realisatie van dit project heeft twee en half jaar geduurd tussen het moment van optekenen van het plan en de daadwerkelijke plaatsing in de grond. In samenspraak met Wijkregisseur Marja van Toorn is een deel van het wijkbudget, dat in beheer is van Stichting Bloemenbuurt Tiel, besteed aan dit project. De keuze voor plaatsing in de Tielse Bloemenbuurt komt voort vanuit het gegeven dat twee vestigingen van het RSG Lingecollege (inclusief de bijbehorende snoeproutes) zijn gelegen in deze wijk en dat projectleider Bart van den Berg fungeert als voorzitter van zowel Stichting Bloemenbuurt Tiel als Stichting Tiel Tip Top.

De prullenbakken zijn geproduceerd naar het voorbeeld van NederlandSchoon en aangekocht bij de Firma Bammens. De vormgeving van de Buurtbakken is uitgevoerd door ‘Tiel Tip Top’ in samenwerking met Arie van Vliet Illustraties. Firma Grasshopper produceerde in opdracht de campagneborden en afvalverwerkingsbedrijf AVRI verzorgde kosteloos de montage en plaatsing in de openbare ruimte. Voor het ledigen van de afvalbakken heeft de Gemeente Tiel een drietal bedrijfsafvalbakken ter beschikking gesteld aan Stichting Bloemenbuurt Tiel die tevens dienst doen als inleverdepot voor zwerfafval aan de Rozenstraat 45 te Tiel.

Het afvoeren van het verzameld afval verloopt via bedrijfsafvalbakken. Foto: Tiel Tip Top

De proefperiode van dit project loopt tot juli 2019. Hierna zullen onze bevindingen worden besproken met de Gemeente Tiel alvorens dit project mogelijk verder kan en zal worden uitgerold. Een veel gehoorde misvatting is dat Stichting Tiel Tip Top deze buurtbakken (gratis) kan leveren en/of deze overal in Tiel zal gaan beheren. De productie en plaatsing van onze buurtbakken is een kostbaar goed (!), want per stuk praten we toch al gauw over een bedrag tussen de €840 en de €1100. Tevens zullen er duurzame afspraken gemaakt moeten worden met de Gemeente Tiel over het afvoeren van het verzamelde afval en vraagt het project om een wekelijkse inspanning van inwoners op lokatie die zich als vrijwilliger willen inzetten als vuilnisman.


Kostenplaat Buurtbakken
Productie Buurtbakken + Hondenhaltes (4 stuks)
€ 3119,99
Ontwerp Campagneborden door Arie van Vliet Illustraties
gesponsord
Productie Campagneborden ‘Tiel Tip Top’
€ 250,95
Productie demonstratiemodel door AVRIgesponsord
Montage + plaatsing door AVRIgesponsord
3x Bedrijfsafvalbakken door Gemeente Tielgesponsord
Bolderwagen door St. Bloemenbuurt Tiel€ 84,90
Projectcoördinatie door Bart van den Berg€ 0
Totaal € 3455,84
Financiering
Stichting Bloemenbuurt Tiel€ 3455,84
googlefc9e5927212865ae.html