Activiteitenoverzicht Januari 2016

Vanuit Wijkorganisatie Bloemenbuurt Tiel zijn we gestart met een zwerfafval-project in de wijk. We willen inwoners van de Tielse Bloemenbuurt motiveren om mee te doen met opruimacties. Vanwege de vele scholen in en rond de Bloemenbuurt is er sprake van extra veel zwerfafval op de snoeproutes. Voor veel inwoners is dit een doorn in het oog en daarom willen wij hier iets aan doen!

Voordat we beginnen met periodieke opruimacties hebben we besloten om als wijk deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag. De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks terugkerende actiedag van Nederland Schoon waarbij in het gehele land duizenden vrijwilligers de wijken, parken en plantsoenen in om deze te ontdoen van zwerfafval.

BewarenBewaren

BewarenBewaren