Project Buurtbakken

Op de route tussen winkels en nabijgelegen scholen ligt vaak zwerfafval, zoals snoepwikkels en blikjes. Deze zogenaamde ‘snoeproutes’ vragen om een eigen plan van aanpak. NederlandSchoon deed onderzoek naar wat wel en niet helpt op deze routes. Deze informatie is gemakkelijk terug te zien in onderstaande video of terug te lezen in de de Factsheet. Terwijl wij in gesprek zijn met de Gemeente Tiel over een structurele aanpak van de Tielse snoeproutes zijn wij zelf in 2018 gestart met dit project naar het succesvolle voorbeeld uit Purmerend.

Rondom het RSG Lingecollege (lokatie Rozenstraat) zijn er in samenwerking met Stichting Bloemenbuurt Tiel, de AVRI en Tiel Tip Top buurtbakken geplaatst op de snoeproute. Onze vrijwilligers hebben in 2018 een eigen prullenbakkenlijn ontworpen met hondenhalte en campagnebord met Tiels Flipje. Deze buurtbakken zijn door de AVRI geplaatst en staan onder beheer van inwoners uit de Bloemenbuurt. De medewerkers van AVRI vinden het gelukkig geen moeite om onze prullenbakken met regelmaat mee te pakken op hun routes door Tiel. De komst van de vrolijke prullenbakken zorgde voor een afname van maar liefst 90% zwerfafval rondom de school. Een uitzonderlijk mooi succes om mee door te pakken dus…

Projectleider Bart presenteert de eerste buurtbak tijdens de grand opening van Tiel Tip Top – Foto: Jan Bouwhuis.

We hebben veel leuke reacties gekregen op onze buurtbakken. Naast complimenten ook uitzonderlijk veel verzoeken om dit plan verder uit te gaan rollen. Hoe graag wij dit ook zouden willen; de bal ligt vanaf hier bij de Gemeente Tiel. Stichting Tiel Tip Top heeft namelijk niet de financiële middelen (ca. €1500 per stuk) om deze buurtbakken voor Tiel te bekostigen en het lijkt ons ook meer passend dat het beheer van deze buurtbakken volledig wordt ondergebracht bij de AVRI.

Bij dit project kregen onze vrijwilligers hulp vanuit NederlandSchoon, de Koninklijke Bammens, de AVRI Buitendienst en illustrator Arie van Vliet. De kosten van dit project werden, in samenspraak met wijkregisseur Marja van Toorn, gedragen door Stichting Bloemenbuurt Tiel. Aan het succes van deze pilot werken structureel acht betrokken inwoners uit de Tielse Bloemenbuurt mee. Zij prikken wekelijks het laatste zwerfafval weg dat de prullenbakken niet wist te bereiken. Hiermee is project Buurtbakken een geslaagde vorm van burgerparticipatie. Al zouden wij ook graag zien dat ook het schoolbestuur van het RSG Lingecollege wat meer in actie komt. Zij beschikken namelijk over een bescheiden leger van 2212 leerlingen dat best eens wat vaker hun eigen rommel kan opruimen.