Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse praktijk. Het bestuur bestaat uit vier personen; de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en vrijwilligerscoördinator.

Bart van den Berg - van der Stam
Voorzitter, projectleider & zakkenvuller
Dagelijks actief met vrijwilligersbegeleiding, projectondersteuning, fondsenwerving en doorlopende schooncampagne op sociale media

Geeft gevraagd en ongevraagd advies en is vast besloten om van Tiel de schoonste gemeente van het land te maken.
Elise van den Broek – Kraaijeveld
Secretaris, projectadviseur & zakkenvuller
In het dagelijks leven werkzaam als procesbegeleider, coach en trainer. Sinds de oprichting van Stichting Tiel Tip Top actief als secretaris.

Spant zich in voor gelijkwaardige en efficiënte besluitvorming binnen het bestuur en vrijwilligerswerkgroep.
Arno Nagel
Penningmeester & financieel adviseur
In het dagelijks leven actief als eigenaar en ondernemer bij Nagel Finance. Sinds de oprichting van Stichting Tiel Tip Top betrokken als penningmeester.

Spant zich in voor de financiële en administratieve bedrijfsvoering van Stichting Tiel Tip Top.
Maroucha Siben
Bestuurslid, vrijwilligerscoördinator, projectbegeleider & zakkenvuller
Als vrijwilligerscoördinator actief met vrijwilligersbegeleiding en projectondersteuning. Sinds de oprichting van Stichting Tiel Tip Top betrokken bij de oprichting van de vrijwilligerswerkgroep.

Vertegenwoordigd als bestuurslid de vrijwilligerswerkgroep binnen het bestuur van Stichting Tiel Tip Top