Organisatie / bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse praktijk. Het bestuur van Stichting Tiel Tip Top bestaat uit vier personen; de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en bestuurslid ICT.

Binnen de organisatie van ons vrijwilligersbedrijf heeft het bestuur een algeheel projectleider aangesteld die buiten het bestuur valt, maar wel een essentiele rol speelt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Voor meer informatie over onze organisatie en bestuur verwijzen wij u graag naar onze ANBI-pagina.

Elise van den Broek – Kraaijeveld
Voorzitter & projectadviseur

In het dagelijks leven werkzaam als procesbegeleider, coach en trainer. Sinds de oprichting van Stichting Tiel Tip Top betrokken en actief in het bestuur.

Spant zich in voor gelijkwaardige en efficiënte besluitvorming binnen onze organisatie. Vanaf 2022 actief als voorzitter van de stichting. 

Bart van den Berg - van der Stam
Directeur en projectleider

Oprichter en oud-voorzitter van Stichting Tiel Tip Top. Dagelijks actief met de bestuurstaken, fondsenwerving, vrijwilligersbegeleiding en het projectleiderschap binnen Tiel Tip Top. 

Geeft gevraagd en ongevraagd advies en is vast besloten om van Tiel de schoonste gemeente van het land te maken.

Arno Nagel
Penningmeester & financieel adviseur
In het dagelijks leven actief als eigenaar en ondernemer bij Nagel Finance. Sinds de oprichting van Stichting Tiel Tip Top betrokken als penningmeester.

Spant zich in voor de financiële en administratieve bedrijfsvoering van Stichting Tiel Tip Top.
Maroucha Siben
Vrijwilligerscoördinator en bestuurslid

Vanaf het allereerste begin betrokken bij de oprichting van onze vrijwilligerswerkgroep. Vandaag de dag actief als vrijwilligerscoördinator en projectbegeleiding.

Maakt sinds 2020 deel uit van het dagelijks bestuur van Stichting Tiel Tip Top.

Gabor Vosselman
Bestuurslid & ICT adviseur

In het dagelijks leven werkzaam als Senior System Engineer bij Politie Nederland. Vanaf het eerste uur betrokken als projectbegeleider bij onze werkgroep.

Spant zich in als algemeen bestuurslid en ICT Adviseur.

Irene Kwak
Afdelingssecretaris en projectcoördinator

Onmisbaar binnen de vrijwilligerswerkgroep als afdelingssecretaris en betrokken als projectcoördinator.

Vormt een onmisbare schakel tussen onze deelnemers en stichting; Irene is als het ware onze interne liaison.

Sander van Vliet
Programmaleider

Sinds de zomer van 2022 betrokken als Assistent Projectleider met een gezamenlijke focus naar de functie van Programmaleider binnen onze organisatie

Toont zich als een betrokken, sociale ondernemer met hart voor onze deelnemers.

Rob Hoogstra
Programma Adviseur (Board Companions)

Vanuit de "Board Companions" verbonden aan Tiel Tip Top als Programma Adviseur. Begeleid en adviseert onze organisatie op het gebied van bedrijfsvoering en governance. Zet zich in om maatschappelijke organisaties met impact te laten groeien.