Organisatie / bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse praktijk. Het bestuur van Stichting Tiel Tip Top bestaat uit vier personen; de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en bestuurslid ICT.

Binnen de organisatie van ons vrijwilligersbedrijf heeft het bestuur een algeheel projectleider aangesteld die buiten het bestuur valt, maar wel een essentiele rol speelt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Voor meer informatie over onze organisatie en bestuur verwijzen wij u graag naar onze ANBI-pagina.

Elise van den Broek – Kraaijeveld
Voorzitter & projectadviseur

In het dagelijks leven werkzaam als procesbegeleider, coach en trainer. Sinds de oprichting van Stichting Tiel Tip Top betrokken en actief in het bestuur.

Spant zich in voor gelijkwaardige en efficiënte besluitvorming binnen onze organisatie. Vanaf 2022 actief als voorzitter van de stichting. 

Janet Gorter - Vermeulen
Penningmeester & Financieel adviseur

Sinds 2024 actief als penningmeester en financieel adviseur.

Gabor Vosselman
Bestuurslid & ICT adviseur

In het dagelijks leven werkzaam als Senior System Engineer bij Politie Nederland. Vanaf het eerste uur betrokken als projectbegeleider bij onze werkgroep.

Spant zich in als algemeen bestuurslid en ICT Adviseur.

Bart van den Berg - van der Stam
Directeur & projectleider

Oprichter en oud-voorzitter van Stichting Tiel Tip Top. Dagelijks actief met de bestuurstaken, fondsenwerving, vrijwilligersbegeleiding en het projectleiderschap binnen Tiel Tip Top. 

Geeft gevraagd en ongevraagd advies en is vast besloten om van Tiel de schoonste gemeente van het land te maken.

Sander van Vliet
Programmaleider & Vrijwilligerscoördinator

Sinds de zomer van 2022 betrokken als Assistent Projectleider en actief als Programmaleider en Vrijwilligerscoördinator. 

Naomi van Meerten
Adviseur Communicatie

Studeert Communicatie en Multimedia Design aan de HAN en zal in 2023-2024 ons team versterken adviseur communicatie. Zal in het kader van haar afstudeerproject een tailor-made website gaan ontwikkelen die passend is bij onze organisatie.

Irene Kwak
Werkgroep secretaris & Senior projectbegeleider

Onmisbaar binnen de vrijwilligerswerkgroep als afdelingssecretaris en betrokken als senior projectbegeleider.

Arno Nagel
Financieel adviseur

In het dagelijks leven actief als eigenaar en ondernemer bij Nagel Finance. In de periode van 2016-2024 betrokken als financieel adviseur en penningmeester van Stichting Tiel Tip Top .