ANBI

Stichting Tiel Tip Top is als “Goede Doelen”-organisatie door de Belastingdienst aangemerkt als erkend ANBI-stichting. De afkorting ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling” en dat betekent dat de Belastingdienst controleert of wij aan de voorwaarden van de ANBI-status voldoen.

Een stichting met ANBI-status heeft geen winstoogmerk en zet zich voor ten minste 90% in voor het algemene nut. Een stichting met ANBI-status heeft vanuit de Belastingdienst een publicatieplicht waardoor de giften en donaties aan de betreffende stichting vrijgesteld worden van de BTW en voor particulieren en bedrijven zelfs fiscaal aftrekbaar zijn.


Algemene informatie

RechtsvormStichting
Statutaire naamStichting Tiel Tip Top
HandelsnaamTielTipTop
Profiel URLhttp://www.tieltiptop.nl/anbi
Statutaire zetelPrinses Beatrixlaan 3, 4001AG Tiel
Datum akte van oprichting05-12-2017
RekeningnummerNL42 RABO 0325 3935 59
BTW-nummerNL858206419B01 
BICRABONL2U
KvK nummer70236194
RSIN858206419

Doelstellingen & activiteiten

De doelstellingen van Stichting Tiel Tip Top zijn:

  • Een schone leefomgeving binnen de gemeente Tiel bevorderen;
  • De bewustwording van ieders verantwoordelijkheid voor een schone leefomgeving te vergroten;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Tiel Tip Top beoogt deze doelen te behalen door:

  • Inwoners uit de gemeente Tiel actief te betrekken bij onze sociale werkgroep;
  • Onze sociale werkgroep te faciliteren in begeleiding en materialen die nodig zijn bij de praktische uitvoering ten behoeve van onze doelstellingen;
  • Fondsen te werven zodat onze sociale werkgroep op eigenzinnige wijze bekendheid kan geven aan haar bestaan en aan onze doelstellingen;
  • Samen met onze sociale werkgroep ludieke methoden te ontwikkelen zodat inwoners uit de gemeente Tiel en haar bezoekers gehoor zullen geven aan onze kernboodschap.

Organisatie / bestuurders

Onze organisatie bestaat uit 4 bestuursleden, te weten: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Conform de statuten zijn zij met de andere bestuurders gezamenlijk bevoegd.

NaamTitel / functieBeloning
E.T.H. van den Broek – KraaijeveldVoorzitter/secreatrisGeen
A.H. NagelPenningmeesterGeen
M.D. SibenBestuurslidGeen
G.M. VosselmanBestuurslidGeen
B. van den Berg – van der StamDirecteur/projectleiderzzp

Contact Informatie

Telefoon0344-TIPTOP = 0344-847867
WhatsApp Business+31 344 847 867
E-mailinfo@tieltiptop.nl
BezoekadresMorsestraat 8, 4004 JP Tiel
Post- en afleveradresRozenstraat 45, 4001 DV Tiel
Opslagdepot werkgroepGoudenregenstraat 11-10, 4004 EE Tiel
Internetadreshttps://www.tieltiptop.nl

 


BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren