Word zakkenvuller!

zakkenvuller
Stoor jij je groen en geel aan alle rommel op straat? Of vind jij dat mensen die zwerfafval opruimen een lintje zouden moeten krijgen? Wat de reden van jouw bezoek aan onze website ook is… Wij komen graag met jou in contact!

Tiel Tip Top is een vrijwilligersorganisatie die zich inspant voor Tielenaren die, net als wij, willen wonen, werken, leren en leven in een schone omgeving. Wij zijn een goede doelenstichting met ANBI-status en wij werken met onze sociale werkgroep aan een plan van aanpak om Tiel aanzienlijk schoner te krijgen en te houden. Wij voeren – in samenwerking met Gemeente Tiel – actief campagne voor een schoner en socialere Tiel en geven waar mogelijk invulling aan het ‘Uitvoeringsplan Zwerfvuil’. Vele Tielenaren zetten zich wekelijks in voor schonere straten, parken en plantsoenen. Wil jij ook aan de slag voor een schonere stad en dorpen?  Lees dan vooral verder…


Word zakkenvuller

Dankzij onze publiekscampagne ontmoeten we steeds vaker enthousiaste Tielenaren die mee willen helpen met het schoon houden van de directe leefomgeving. Tielse vrijwilligers kunnen hiervoor van de Gemeente Tiel kosteloos een afvalgrijper en afvalzakhouder in bruikleen krijgen. Deze opschoonmaterialen worden in opdracht van Gemeente Tiel gekocht en verstrekt door een externe uitvoeringsorganisatie.

Stichting Duurzaam Rivierenland werkt in opdracht van Gemeente Tiel aan diverse taken. Zo verzorgen zij lespakketten rondom natuur- en milieueducatie aan basisscholen, bieden zij ondersteuning aan verenigingen die een adoptiegebied schoon houden en coördineren zij met de AVRI dat verzameld zwerfafval kosteloos wordt opgehaald.

Om opschoonmaterialen van de Gemeente Tiel in bruikleen te krijgen kunt u contact op nemen met Stichting Duurzaam Rivierenland. Zij zijn gevestigd aan de Dr. Schaepmanstraat 1 te Tiel en bereikbaar op telefoonnummer 0344-634542.Laat zien dat je Supporter van Schoon bent

Samen staan we sterk! Het is belangrijk dat Tielse inwoners zien dat wij ‘Supporter van Schoon’ zijn, want hoe meer mensen we bereiken – bijvoorbeeld via sociale media – hoe meer mensen zich gaan realiseren dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze eigen, directe leefomgeving.

Wij horen graag wat jij zoal doet voor een schone leefomgeving en en via hashtag #TielTipTop lezen wij op sociale media gemakkelijk mee.

Maar ook in het echte leven is zichtbaarheid belangrijk, bijvoorbeeld door een poster op school of in de sportkantine op te hangen. Via de website ” Supporter van Schoon” kunnen mensen een account aanmaken voor het aanmelden van opruimacties en het bestellen van (veelal gratis) promotiematerialen zoals posters, vlaggen en spandoeken. Aanmelden bij onze werkgroep

De één is een schoonfanaat, de ander vind het gewoon fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Wat jouw reden ook is om je aan te melden voor onze sociale werkgroep… Als ‘Supporter van Schoon’ ben je van harte welkom, want door het zwerfafval ligt plezierig en laagdrempelig vrijwilligerswerk voor het oprapen!

Dankzij onze ‘Club van 1000’ beschikt Stichting Tiel Tip Top niet alleen over veel kennis op het gebied van zwerfafval, maar ook over een werkbudget om samen met andere vrijwilligers te werken aan onze doelstellingen. Zo voeren wij op eigenzinnige wijze campagne voor een schoner Tiel en ontwikkelen we nieuwe, ludieke manieren om dit voor elkaar te krijgen.

Onze werkgroep is momenteel in oprichting en dat betekent dat deelnemers grote invloed kunnen uitoefenen op de koers die we met elkaar gaan varen. Samen bepalen wij onze eigen projecten en gaande weg leren we van elkaars successen. Wil je meer weten over onze sociale werkgroep? Laat dan je contactgegevens achter op onze Contactpagina.