Leren is een schone zaak!

Scholen staan in het hart van onze samenleving en liggen vaak midden in een woonwijk. Waar jonge mensen pauzeren op een schoolplein ligt vaak ook meer rommel op straat. Dat is in onze ogen een gegeven en niet iets om lelijk over te doen! Tiel Tip Top doet er alles aan om leerlingen ambassadeur te maken van hun eigen school en ja, daar hoort ook een stukje opvoeden bij.Wat ons betreft zijn scholen verantwoordelijk voor de rommel op en rond het schoolplein. In Tiel zien we dan ook dat het basisonderwijs hier al op goede wijze gehoor aangeeft. Op het voortgezet onderwijs valt echter nog veel winst te behalen. Dit vraagt om een complete(re) aanpak, want een snoeproute schoon houden vraagt meer dan een paar kwajongens die moeten nablijven met een prikstok!


Rotzooi Run
Zo mogelijk organiseren de vrijwilligers van Stichting Tiel Tip Top jaarlijks samen met het RSG Lingecollege de Rotzooi Run. De school aan de Heiligestraat neemt dan tijdens de gymlessen de leerlingen mee naar buiten alwaar wij de begeleiding van een grootschalige opschoonactie op ons nemen.

Met zoveel slagkracht halen we jaarlijks tientallen zakken met bende uit de directe schoolomgeving. Middels ons project “Opschonen Belonen” delen we traktaties uit na afloop zodat het evenement veelal als plezierig wordt ervaren. Het is onze doelstelling om de Rotzooi Run op alle vestigingen van het RSG Lingecollege te organiseren.


Expeditie Zwerfvuil
Jaarlijks gaan de leerlingen van het RSG Lingecollge aan de slag tijdens een themaweek over zwerfafval. Tijdens Expeditie Zwerfvuil onderzoeken leerlingen de huidige stand van zaken met betrekking tot zwerfafval rondom de school. Daarnaast worden ze uitgedaagd om zelf met pakkende oplossingen te komen die bijdragen aan een schonere leeromgeving.

Vanuit de aanbevelingen vanuit de leerlingen heeft TielTipTop het project “Opschonen Belonen” gecombineerd met de Rotzooi Run en hebben we rondom het RSG Lingecollege, locatie Rozenstraat bij wijze van proef een aantal kleurrijke afvalbakken geplaatst. TielTipTop is sinds 2016 betrokken bij dit lesprogramma dat wordt verzorgd door Edublik.

Foto: Jan Bouwhuis

Maatschappelijke Stages
Sinds begin 2020 zijn we in gesprek met maatschappelijke stagemakelaar van SportFriends. Zij hebben gevraagd of TielTipTop kan en wil voorzien in Maatschappelijke Stages (MaS) voor leerlingen van het RSG Lingecollege. Aangezien wij niets liever doen dan jeugd aan het werk zetten voor een schoner en socialer Tiel hebben we voor deze vacature opgesteld.


Gastlessen
Hoelang blijft een blikje eigenlijk op straat liggen als niemand het opraapt? Of een bananenschil? Het goede antwoord is: Een blikje blijft maar liefst 50 jaar bestaan en een bananenschil toch zeker een vol jaar! Met feitenkennis proberen we leerlingen bewust te maken dat afval in de prullenbak hoort, maar ook dat je van vrijwilligerswerk veel kan leren. Hoewel gastlessen geven niet onze doelstelling is, maken we soms graag een uitzondering.