Schone Rivieren Alliantie

Met trots heeft Stichting Tiel Tip Top zich onlangs aangemeld als partner binnen de Schone Rivieren Alliantie. Wij ondersteunen de ambitie van projectgroep Schone Rivieren en wij dragen actief bij aan oplossingen om tot afvalvrije rivieren te komen. De Alliantie roept op tot acties, die zorgen voor een grondige aanpak bij de bron: 

  • Het reduceren van de productie en gebruik van plastics.
  • Het herontwerpen van plastic producten ten behoeve van hergebruik en recycling.
  • Het verbeteren van lokaal, regionaal en landelijk beleid ten aanzien van plastic vervuiling. 

Onze vrijwilligersorganisatie spant zich binnen de Gemeente Tiel in voor:

  • De organisatie van plezierige opruimacties langs de Tielse rivieren/kanalen
  • De verbinding met de Statiegeld Alliantie die strijd voor een uitgebreid statiegeldsysteem.
  • De uitvoering van de campagne: Never Give Up On Your Cup tegen het gebruik van single-use plastics.

Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Binnen de alliantie zijn duizenden Nederlanders betrokken en daar mogen we best trots op zijn! Stichting Tiel Tip Top doet binnen de Gemeente Tiel wat zij kan onder de nieuwe werktitel: Waaljuttten.