Tiel Tip Top met De Panters

Op zaterdag 19 oktober 2019 werden diverse Tielse straten ontdaan van zwerfafval dankzij de inzet van Honk- en Softbalvereniging De Panters. De knuppelzwaaiers kwam in actie na een oproep van de raadswerkgroep “Wonderschoon Wonen” en sloeg met TielTipTop de handen in één om van de prikactie een groot succes te maken… De actie werd gedragen door 15 deelnemers en leverde evenzoveel volle zakken met verzameld zwerfafval op. Vanuit TielTipTop kijken we uit naar een volgende editie!

Wonderschoon Wonen
De raadswerkgroep “Wonderschoon Wonen” werd in de periode 2017-2019 gevormd door Tielse gemeenteraadsleden en vrijwilligers. Namens Stichting Tiel Tip Top participeerde voorzitter Bart van den Berg – van der Stam in de werkgroep. Namens “Wonderschoon Wonen” werden er met tien buitensportverenigingen convenanten af gesloten voor een schonere stad en dorpen. Vele clubs hebben hun woord gehouden en konden hiervoor een schoonsubsidie van €250 in ontvangst nemen.