Afvalfonds Awards

Het Afvalfonds Verpakkingen wil met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend maken. Om dit te bereiken vinden vele mooie initiatieven en samenwerkingen plaats bij partijen in de recycleketen, die niet altijd even zichtbaar zijn. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

Sinds 2017 verzorgt de vrijwilligerswerkgroep van Stichting Tiel Tip Top vele communicatie uitingen voor de Gemeente Tiel. Daarnaast runnen wij de doorlopende campagne “Tiel Tip Top, Supporter van Schoon” op alle gangbare, sociale mediakanalen en weten wij sinds 2018 via ons vrijwilligerswerk Gemeente Tiel met het bedrijfsleven te verbinden. Niet voor niets zijn wij aangemeld voor de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

In de afgelopen jaren hebben we met onze vrijwilligers flink ingezet op het communicatieplan van de Gemeente Tiel. Zo hebben onze vrijwilligers een cursus “persberichten schrijven” gevolgd en zijn onze inzendingen periodiek in de lokale media te vinden. Maar ook volgden onze gehele werkgroep een cursus “presenteren, vloggen en storytelling”. Het resultaat mag er wezen en dit is goed terug te zien in de videoverslagen van onze opruimactiviteiten. Wij hopen met onze inspanningen rondom ons eigen YouTube-kanaal een goede kans te maken op deze award.

Stichting Tiel Tip Top is aangemeld in de categorieën:
B. Gemeente met de meest effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling.
C. Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen.