Ondergrondse containers in Tiel en waarom wij geen voorstander zijn…

In de gemeente Tiel is de AVRI verantwoordelijk voor het verwijderen van het afval uit onze stad en dorpen. Dit doen zij in opdracht van tien samenwerkende gemeenten vanuit een gemeenschappelijke regeling. Binnen een gemeenschappelijke regeling maken gemeenten met elkaar afspraken om kostenefficiënt diensten met elkaar vorm te geven en hierbij lag recent de vraag vanuit de AVRI of men heil zag in het werken met ondergrondse containers ter vervanging van de grijzekliko’s voor restafval.

Onze gemeenteraad heeft zich op dit voorstel negatief uitgesproken. Én toch lijkt het zo te gaan zijn dat deze ondergrondse containers er gaan komen omdat de overige gemeenten, bestaande uit veelal kleine dorpen, dit wel zien zitten. Gemeente Tiel is blijkbaar niet groot genoeg om een (deels) eigen beleid te voeren op het gebied van afvalverwijdering. Organisatie Tiel Tip Top betreurt deze ontwikkeling ten zeerste omdat wij constateren dat ondergrondse containers gepaard gaan met veel extra zwerfvuil en illegale bijplaatsingen (dumpingen).

Sinds de invoering van “Goed Scheiden Loont” is het voor Tielse inwoners mogelijk om geld te besparen op de bijdrage voor afvalverwijdering. Naast een vast basisbedrag betalen Tielenaren per keer dat zij de grijze kliko voor restafval aanbieden aan de straat of per afvalzak die zij in een ondergrondse container willen laten zakken. Hoewel een financiële stimulans goed kan werken voor een groot deel van onze inwoners kampt Tiel helaas ook met een steeds groter wordende groep mensen die niet “extra” lijkt te willen betalen voor het afvoeren van hun restafval. Het gevolg hiervan is dat men haar afval elders probeert kwijt te raken en via onze sociale mediakanalen ontvangen wij vele signalen over de toename van deze misstanden.

Maar u hoeft niet op twitter te zitten om te zien dat sinds enkele maanden bijna alle prullenbakken in de publieke ruimte uitpuilen omdat mensen huisvuil in deze prullenbakken propt. Bovendien is het schering en inslag wat betreft bijplaatsingen naast de bestaande ondergrondse containers bij verschillende wooncomplexen. Een bijplaatsing wil zeggen dat mensen hun zak naast de ondergrondse container zetten zonder te betalen om op deze wijze de extra kosten te ontduiken. Verder horen wij dat mensen zakken restafval in de grote verzamelcontainers voor plastic werpt en hebben we de eerste dumpingen in natuurgebied “de Wetlands” moeten constateren. Het enige resultaat dat wij van de komst van ondergrondse containers in Tiel verwachten is een forse uitbreiding van dit hufterige gedrag met alle extra kosten voor handhaving en verwijdering van dien.

Begin 2016 heeft Bart van den Berg – van der Stam (oprichter Tiel Tip Top en projectleider) namens Tiel Tip Top, via de griffier van de gemeente Tiel, de gemeenteraadsleden gevraagd bijzondere aandacht te hebben voor de ernstige vervuiling die reeds de stad domineert en oog te hebben voor de verdere misstanden die onze stad en dorpen te wachten staan. Wij menen dat onze stad een andere aanpak behoeft dan de dorpen uit onze omringende gemeenten en geloven niet dat de komst van de ondergrondse containers goedkoper zal uitpakken voor onze inwoners.

Indien onze gemeente niet vrijgesteld kan worden van de komst van deze ondergrondse containers hopen wij dat het project “Goed Scheiden Loont” zal worden opgeschort zodat de opgelegde ondergrondse containers vrij toegankelijk zullen zijn voor iedereen. Net als met de gezondheid van de mens moeten dingen soms maar gewoon kosten wat het kost. Want als we de kosten voor afvalverwijdering niet openlijk en eerlijk met elkaar delen zal er altijd een financiële drempel bestaan om de prullenbak daadwerkelijk te gebruiken . Het is niet de moeite, maar de financiële belasting die mensen er van weerhoudt de ondergrondse containers te gebruiken.

BewarenBewaren

BewarenBewaren