Oprichting Stichting Tiel Tip Top

Op 5 december 2017 is de oprichtingsakte voor Stichting Tiel Tip Top gepasseerd door notaris Mr. Roland Kok. Tegen kostprijs maakte de Tielse notaris een einde aan een lange periode van voorbereiding. Voorzitter Bart van den Berg – van der Stam, secretaris Elise van der Broek en penningmeester Arno Nagel vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting.

v.l.n.r. Mr. Roland Kok, Elise vd Broek, Bart vd Berg – vd Stam en Arno Nagel

Stichting Tiel Tip Top is een goede doelenstichting (ANBI in aanvraag) die zich inspant voor een schoner en socialer Tiel. De stichting verbind Tielse inwoners tot een sociale werkgroep en faciliteert hen bij de uitvoering van een eigenzinnige zwerfvuilcampagne en bij de ontwikkeling van ludieke zwerfvuiloplossingen.

Onder de gelijknamige werktitel “Tiel Tip Top” worden al sinds begin 2016 initiatieven ondernomen. Zo organiseerde het RSG Lingecollege onder aanvoering van initiatiefnemer en projectleider Bart van den Berg – van der Stam eerder al de RotzooiRun onder leerlingen, maakte scouting Phoenix op Burendag met boten en vlotten de stadsgracht schoon en kregen tal van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen vrolijke attenties uitgereikt voor de geleverde inspanningen ten behoeve van een schone stad en dorpen.

Deelnemers & opbrengst RotzooiRun 2016 – RSG Lingecollege

Op verschillende kruisingen in Tiel treffen inwoners grote Flipje-spandoeken in het kader van de zwerfvuilcampagne en vanaf de eerste dag participeert onze voorman in de Raadswerkgroep Wonderschoon Wonen van de Tielse gemeenteraad. Dat alle activiteiten rondom Tiel Tip Top uit 100% vrijwilligerswerk bestaat was voor de Gemeente Tiel en Nederland Schoon in 2016 reden genoeg om Bart van den Berg – van der Stam uit te roepen tot schoonste vrijwilliger van het jaar waarna het project een eerste cheque mocht incasseren.

Projectleider Bart ontvangt Supportersspeld en cheque.

Het opruimen en aan kant houden van onze stad en dorpen is een zeer intensieve klus en is volgens de visie van Tiel Tip Top niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente of de AVRI. Het zwerfvuilprobleem vraagt om betrokkenheid, verantwoordelijksbesef en gedegen coördinatie. Dankzij partnerschappen met Gemeente Tiel, AVRI, Duurzaam Rivierenland en vele andere partijen creëren we steeds meer aandacht voor het probleem, maar er zal nog flink wat water door de Waal stromen voordat de fondsenwerving toereikend is om straks te kunnen spreken van een schone stad en dorpen.

Opbouw van campagnebanner in de tuin van Duurzaam Rivierenland.

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren