Persbericht: Tielse Opschoondag 2019

NederlandSchoon laat weten dat er maar liefst 200.000 deelnemers zich hebben ingespannen tijdens de ‘Landelijke Opschoondag’. Nog nooit eerder waren er zoveel vrijwilligers tegelijk op de been in de strijd tegen zwerfafval. Tijdens het overvolle programma van ‘Tiel Tip Top’ waren er in Tiel ca. 300 deelnemers actief verspreid over de stad en dorpen.

Record aantal acties in Tiel
De vrijwilligerswerkgroep van Stichting Tiel Tip Top heeft afgelopen weken overuren gedraaid. Vele inwoners wilden graag een inspanning leveren voor een schonere stad en vroegen ‘Tiel Tip Top’ om begeleiding. Maroucha Siben is een van de vrijwilligers van de Tielse Zwerfafvalclub. “We kregen op het laatst aanmelding na aanmelding binnen. Door de opruimacties te spreiden over de data van NL Doet en de Landelijke Opschoondag konden we aan de groter wordende vraag voldoen”, zo laat de 22-jarige Maroucha weten.

Tijdens de actiedag ‘NL Doet’ van 15 maart brachten Scouting Phoenix Tiel en Stichting Buah Hati samen al zo’n 70 vrijwilligers op de been en werden de eerste 50 vuilniszakken uit de Hennepe en “Molukse Wijk” verwijderd. Op de vrijdagmiddag van 22 maart ging de werkgroep van Tiel Tip Top samen met vrijwilligers van zoutenfabrikant Niacet er gezamenlijk met 18 deelnemers tegenaan. Tijdens deze opruimactie werden maar liefst 35 zakken met zwerfafval uit de omgeving van de Papesteeg opgehaald.

Vrijwilligers van Niacet BV prikken de Tielerwaardlaan schoon ∆ Foto: Bart van den Berg

Landelijke Opschoondag 2019
Op zaterdag 23 maart stonden maar liefst zes opruimacties in Tiel gepland. Zo werd er gestart op het Waterplein in Tiel-Oost en ging ook de familie Voigt, bekend van sportcentrum Fitness Voigt, met Stichting Tiel Tip Top aan de slag. Na een flitsbezoek aan de Binnenstad, waar de nieuwe prullenbakken van Tiel werden onthult, ging de grootste actie van de dag in Tiel-Noord van start. Vanaf sportpark ‘De Lok’ vertrokken 60 jonge voetballertjes met 20 begeleiders en trainers om de wijde omgeving weer tip top te maken. 

Buurtvereniging Zennewijnen is startklaar om te gaan “Waaljutten” ∆ Foto: Hielke Vermeulen

Naast de initiatieven rondom de TielTipTop-werkgroep waren er terugkerende en ook nieuwe groepen actief. Buurtvereniging Zennewijnen bracht op eigen kracht weer een mooie club vrijwilligers op de been om te gaan “Waaljutten” langs de Waalbandijk en Waaloevers. Nieuwe opruimgroepen zagen we dit jaar vanuit de Ahmet Yesevi Moskee (Koornmarkt 20, Tiel) en vanuit de JP van den Bent stichting in samenwerking met McDonald’s Tiel. Dankzij sponsoring van Albert Heijn Tiel (Molenstraatje 2) kon de vrijwilligerswerkgroep van Tiel Tip Top verspreid over diverse opruimacties traktaties aanbieden.

Over Tiel Tip Top
Stichting Tiel Tip Top is een vrijwilligersorganisatie die zich inspant voor een schoner en socialer Tiel door zich bezig te houden met de zwerfvuilproblematiek in de gemeente. Zij vindt dat een schone leefomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen en zet zich in voor een snelle, eenvoudige realisatie van een schoner Tiel. De organisatie stimuleert de medebewoners op alle mogelijke manieren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Tiel Tip Top overbodig wordt, maar tot die tijd wordt er alles aan gedaan om het opruimen plezierig te maken. En daar kan de vrijwilligersorganisatie alle hulp bij gebruiken.