Tiel Tip Top vol in ontwikkeling!

Stichting Tiel Tip Top maakt sinds bijna twee jaren deel uit van een samenwerkingsverband met het OranjeFonds. Daar waar veel mensen Stichting Tiel Tip Top kennen van onze talrijke inspanningen tegen lokaal zwerfafval werkt onze organisatie aan een nog veel groter maatschappelijk probleem. Daarover vertellen we in dit artikel graag meer.

De cijfers op een rij
In Nederland kampt één op de vier mensen in zijn of haar leven met psychische klachten en voelt 18% van alle jongeren zich psychisch ongezond. Uit onderzoek van Elsevier staat de Gemeente Tiel op een historisch lage plek (333 van de 344) in het rapport over de “beste gemeenten in om te wonen”. Als we dit vertalen naar een aantal cijfers zien we dat 11% van alle Tielse inwoners zich in ernstige mate eenzaam voelt en dat 15,4% van de Tielse jongeren onbetaalbare jeugdzorg ontvangt. Maar liefst 4,4% van de Tielse beroepsbevolking heeft een actuele afstand tot de arbeidsmarkt (965 dossiers) en ten minste 8,4% van de Tielse huishouden leeft onder de lage-inkomensgrens.

De maatschappelijke missie van Tiel Tip Top
Stichting Tiel Tip Top (bekend van de buurman die zwerfafval opruimt in de straat) werkt in relatieve stilte aan een oplossing voor de zorgelijke cijfers die we hierboven hebben uitgeschreven. Onze stichting biedt laagdrempelig vrijwilligerswerk – begeleid en beschermd – voor mensen die hier een bijzondere behoefte aan hebben. Dit doen we op basis van onze eigen fondsenwerving en op kosten van onze eigen verdiensten (Tiel Tip Top is 100% non-profit). In samenwerking met het OranjeFonds werken we aan verschillende modellen om onze bijzondere dienstverlening uit te breiden naar een groter deel van Tiel en onze regio.

Groeien op Impact met OranjeFonds
Stichting Tiel Tip Top betreft een steunstichting die een (sociale) werkgroep ondersteunt in financiering en begeleiding om te komen tot een schoner en socialer Tiel. In de praktijk ontfermt onze organisatie zich over ca. twintig vrijwilligers met een (gecompliceerde en/of psychische) hulpvraag. Dit traject heeft uitzonderlijke resultaten opgeleverd en heeft geleid tot een geregelde uitstroom van deelnemers naar de betaalde arbeidsmarkt. In samenwerking met OranjeFonds hebben we het afgelopen jaar onze uitvoering geoptimaliseerd zodat we van vrijwilligersorganisatie ons hebben doorontwikkeld tot vrijwilligersbedrijf.

Projectleider Bart van den Berg-van der Stam en programmaleider Sander van Vliet werken wekelijks aan deze ontwikkelingen. Zo werd Stichting Tiel Tip Top in het voorjaar van 2023 leerwerkbedrijf voor Werkzaak Rivierenland en hebben we met vele Tielse vrijwilligersorganisaties “sociale arbeidsplaatsen” gerealiseerd met bijbehorende begeleidingstrajecten. Voor de Raad van de Kinderbescherming bieden we één-op-één begeleidingstrajecten aan en voor het einde van 2023 zullen we binnen Tiel Tip Top in samenwerking met Knovium / HAN opgeleid zijn om re-integratietrajecten (spoor 2) aan te gaan bieden.